Göran Wasserman, familjerådgivare i Växjö och Ljungby: Hur ser klagomålshanteringen ut på landets mottagningar. Om någon klient inte är nöjd med bemötande eller dyl.  Finns det några riktlinjer kring var klienterna skall vända sig så det fungerar på samma sätt eller är det upp till varje mottagning att ha egna rutiner?

Torsten svarar: En spännande fråga du lyfter. Här på vår mottagning har vi ingen riktigt tydlig rutin. Om någon är missnöjd finns en blankett/broschyr som man kan fylla i och skicka vidare i organisationen. Vi kan också hänvisa till närmaste chef om missnöjet uttrycks direkt till oss.

Kaj Rosenberg, Göteborg skriver: Hej! Här i Göteborg har staden en synpunktshantering via mail på stadens hemsida. Dessutom har vi foldrar som man kan fylla i på mottagningen och lägga i en brevlåda. Vi har Brukarenkäter en gång per år där både ros och ris kan uttryckas. En ny funktion som vi infört är att skicka med en folder och /eller en länk till synpunktshanteringen när det framkommer klagomål på t ex långa väntetider eller kö på telefontiden.

Jag  lägger ut förfrågan här på KFR:s hemsida med hänvisning till Göran (familjeradgivningen@vob.se) som vill ha mer input, och till mig (torsten.hemlin@vasteras.se), så kan jag fylla på inlägget med andras svar om det kommer in några.