Utvärderingar

“Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv”

Redovisning av enkätundersökning inom den kommunala familjerådgivningen 2009.

Kartläggning Rapport 20100915 KFR

 

En forskningsrapport om Utvärdering av Familjerådgivning  QDR36  finns nu att hämta här: QDR-article 2009 Nordic Psychology

Författad av Tone Ahlborg, Ann-Marie Lilleengen, Victoria Lönnfjord och Caroline Petersen

 

Forskningsrapport 2009

Utvärdering av Familjerådgivningen i Jönköpings län. 2013 03 18/LJ

Rapport2009FamiljerådgivarnaSmåland