Om du var med i Sunne och lyssnade på Per-Olof Michels intressanta föreläsning kanske du också är intresserad av detta. Per-Olof har via Familjerådgivningen i Karlstad förmedlat nytt material från Socialstyrelsen om krisstöd. Här kan du läsa om det: Kunskapsunderlag Krisstöd vid allvarlig händelse SoS 2018