Sedan årsskiftet ska du ha minst 7,5 hp i sexologi för att kunna bli auktoriserad. Malmö högskola kommer nu med en förfrågan om intresse inför höstens planerade kurs:

Intresseanmälan parsexualitet och familjeliv

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö högskola planerar att erbjuda en kurs om ”Parsexualitet och familjeliv”. På kursen blir du introducerad till olika teoretiska perspektiv på sexualitet och familjeliv samt får ta del av den senaste forskningen på området. Kursen ges på avancerad nivå och vänder sig till dig som arbetar med, eller vill utbilda dig till, familjerådgivning. Syftet med kursen är att du skall få en bredare men också mer fördjupad bild av parsexualitet i familjelivet och hur detta relaterar till såväl medicinska som till samhälleliga och kulturella aspekter. Även genusperspektivet står centralt i kursens innehåll. Kursen ges som en distanskurs över internet men det ges tillfälle att närvara på plats i Malmö vid varje föreläsning. Kursen omfattar 7,5 hp och startar september 2018. Kostnad: 7800 kr/deltagare. Kursen ges om det blir minst 23 deltagare.

Målgrupp och Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till studenter och yrkesverksamma med intresse för familjearbete, par och sexualitet. Kraven vi ställer är att du har en kandidatexamen inom det människobehandlande området.

Kursens innehåll

Undervisningen bedrivs i form av sessioner och föreläsningar som fortlöpande läggs ut på kursplattformen It’s Learning. Målet är att främja självständigt arbete och kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Sessionerna och föreläsningarna är organiserade utifrån fem olika tematiska områden och fungerar vägledande inför självständigt arbete med kurslitteraturen. Områdena är

1, Familj och föräldraskap i det senmoderna samhället. Om framväxten av nya ideal och förväntningar på kärlek, intimitet och familjeliv.

2, Internet, pornografi och familjeliv. Hur använder kvinnor och män nätet för sexuella ändamål och vilka möjligheter och problem uppstår på dessa arenor?

3, Familj, etnicitet och migration. I denna del ges möjlighet att diskutera och analysera olika kulturella aspekter på parsexualitet och familjeliv.

4, kommunikation, sexuella fantasier och förhandlingar i parrelationer.

5, Sexuella problem och dysfunktioner. Om smärtproblematik kopplat till sexuell aktivitet. Lustproblem, erektion och orgasm/ejakulationssvårigheter.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna

-Diskutera olika teoretiska perspektiv som belyser förhållandet mellan par, sexualitet och familjeliv.

-Analysera kulturella variationer i förhållningssätt till kärlek, sexualitet och familjeliv

-Redogöra för olika medicinska aspekter på sexuella problem och olust kopplade till parsexualitet i familjelivet.

 

Är du intresserad av att gå kursen, gör då en intresseanmälan till ewa.sortberg.bassmann@mah.se senast 15 april. Får vi tillräckligt många sökande till kursen så skickar vi därefter ut fråga om bindande anmälan. Har du andra frågor vänligen kontakta: Gunnel Brander, gunnel.brander@mau.se eller Lars Plantin, lars.plantin@mah.se

Om du vill skriva ut intresseförfrågan så finns den här: Kurs i Parsexualitet och familjeliv 2018.