Nu startar en förnyad utbildning i sexologi för familjerådgivare och andra samtalsterapeuter. Nyheter är att utbildningen nu är 5 dagar och således 5 poäng mer. Dvs 15 poäng som är det som Socialtjänsten önskar i sina upphandlingar. Utbildningen har också mer EFT, och därför mer kring parrelationen. Iréne Lainio driver denna kurs tillsammans med Ulrica Ehres som också har ett EFT fokus i sin familjebehandling.

Här kan du se det uppdaterade kursupplägget och annat: sexologikurs vt19, sexologikurs ht19Litteraturlista Sexolotiutbilldning, Lärare och kursledare på utbildningen i Sexologi, sexualmedicinkurs 2019

Obs! Denna utbildning är inte knuten till någon högskola och ger därmed inte de högskolepoängs som krävs för auktorisation./ TH