I år påbörjades ett systematiskt utbyte med kyrkans familjerådgivnings förening. Det innebär att vi har möjlighet att en representant från respektive förening gratis (konferenskostanad) deltar i den andra föreningens studiedagar. Här kommer en kort rapport från årets dagar:

fran-kyfas-studiedagar-i-umea-oktober-2016-andra-varianten

Om du inför kommande år är intresserad av att vara KFR:s representant på KYFA:s studiedagar kan du meddela ditt intresse till styrelsen.