I länklistan längst ner till höger på startsidan hittar du numer en länk till Svenska föreningen för familjeterapi (SFFT) som även kommer att ha en länk till vår hemsida då det finns en poäng med att dela kunskap med varandra i gemenssamma frågor.