Robert Helsing, Familjerådgivare i Umeå har skrivit en artikel om hur han använder ACT i sitt arbete med par. Artikeln är publicerad i senaste numret av Socionomen (nr 5). Läs den!