Kari Markkula, pensionerad familjerådgivare, berättar att Familjerådgivningen i Linköping under ganska många år har använt metoden FIT – Feedback Informed Treatment (ORS/SRS, skattning av resultat och skattning av samtal) för att följa upp och utveckla arbetet med par. Detta har gett återklang i organisationen Råd & Stöd, som Familjerådgivningen i Linköping är en del av. För att komma vidare med implementationen i organisationen har Scott Miller och Susanne Bargmann bjudits in, för att 24-28/2 2020 hålla utbildningarna FIT Advanced Intensive och FIT Supervision. Dels för organisationens egna behov men även för att kunna erbjuda andra intresserade en plats. Det kommer finnas ett tjugotal externa platser att anmäla sig till. Läs mer i inbjudan här! https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/fit-inbjudan