I Family Process 1/2017 finns två artiklar av Eia Asen och Peter Fonagy publicerade. De heter ”Mentalizing Family Violence Part 1: Conceptual framework” och ”Mentalizing Family Violence Part 2: Techniques and Interventions”. Som kan utläsas av titlarna handlar de om familjevåld – huvudsakligen med fokus på familjer, men med visst riktat mer till par. Riktigt vilken grad av våld de utgår från är inte helt tydligt, men de andas en positiv utgångspunkt. Att det går att jobba med dessa svårigheter och de ger exempel på metoder – mentalisering är grunden och utifrån den ges tips på olika tekniker.

”Once the therapeutic focus is shifted from a specific emphasis on insight or solutions to a more generic aim of supporting the restating of actions in terms of the mental stats that may have given rise to these, the tools available for achieving such objectives are limited only by the imagination of the clinician.”

Ibland har beskrivningen av våld i nära relationer tenderat att vara dyster och mer inriktad på skydd än behandling. Inte alltid en enkel fråga att hantera. I dessa artiklar presenteras lite nya tankar, utan att de är den nya lösningen. Men väl värda läsningen!