Vet du om att du som auktoriserad familjerådgivare har möjlighet att använda KFR;s logga på till exempel visitkort.

En auktoriserad familjerådgivare är en officiell representant för yrket och för föreningen. Det ställer krav på familjerådgivaren att verka så att förtroendet för professionen och kåren upprätthålls. Det är mot denna bakgrund som loggan kan användas.

Är du intresserad av att få den? Kontakta i så fall webbansvarige.