Det kom ett mail från Dalida Rokka, ny medlem i KFR och blivande familjerådgivare i Mora. Dalida läser en magisterutbildning i bildterapi vid Umeå universitet och är intresserad av att intervjua terapeuter som använder bildterapi i familjerådgivning. Dalida kan kontaktas via mail dalida.rokka@gmail.com