Riktat främst till er medlemmar som inte hade möjlighet att närvara på studiedagarna i Hudiksvall i maj månad. Här kommer ytterligare en chans att göra din röst hörd. Styrelsen utför ett arbete med att formulera syfte och mål med föreningens verksamhet framöver i en föränderlig tid. Varför är föreningen KFR viktig för dig?

Bifogar här den enkät som arbetades med under en av middagarna på studiedagarna. Formulera gärna ner dina svar i ett mejl till föreningens mejlbox; info@sverigeskfr.se

Självklart kan även du som var med i Hudiksvall komplettera dina svar på detta sätt.