MFoF har nu publicerat sammanställd statistik för kommunala socialtjänsters familjerådgivningsverksamheter under 2018. Det pågick totalt 38 692 ärenden år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017. Antalet personer i familjerådgivning har ökat årligen sedan 2004, då statistik började samlas in.

http://www.mfof.se/Documents/statistik/Familjerådgivning%202018/Statistik%20om%20kommunal%20familjerådgivning%202018_Faktablad.pdf