Världens viktigaste uppdrag – konferenser hösten 2017

Välkomna till MFoF:s och länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd. Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige.

Programmet är i första hand utformat för beslutsfattare och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet. Information om konferenserna och anmälan finns på MFoF:s hemsida http://www.mfof.se/foraldraskapsstod/varldens-viktigaste-uppdrag/.

Sprid gärna information om konferenserna till berörda!