Michael Hoyt kommer till Malmö 17-18 oktober. Han kommer att hålla konsultationsdagar och kostnaden är 2500kr per person. Vi är en grupp på max 16 deltagare och har några platser kvar.

Är du intresserad så kontakta Martin Söderquist (martin.soderquist@malmo.se)så snart som möjligt, det är han som håller i det hela.

Om du inte känner till Michael Hoyt, så är han en internationellt känd familje- och korttidsterapeut, en av pionjärerna till Single Session och Walk-In samtalsformerna och författare till ett flertal böcker.