Som du kanske sett under ordförandens rader så kom MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) på besök till styrelsens senaste möte. Det var Kerstin Sahlgren och Lovisa Kim som vi träffat tidigare och som också varit med på våra studiedagar. Trots att myndigheten planerar inför flytt till Skellefteå så är det ändå verksamhet igång men självklart är det också en del som får vänta till nästa höst.

Från årsskiftet så tar MFoF över statistikansvaret från Socialstyrelsen. Det kommer i nuläget inte innebära några förändringar i innehållet. Efter flytten kommer en arbetsgrupp att tillsättas som ska arbeta fram innehåll i statistiken. Vi kommer att bli representerade så jag vill uppmana alla mottagningar att göra ett arbete under våren med att plocks fram synpunkter på vad ni tycker är viktigt finns kvar och vad som skulle behöva komma till. Det går bra att meddela synpunkter till mig på annika.linden@halmstad.se .

I början av året kommer MFoF att skicka ut en enkät till alla kommuner. Enkäten går till den i kommunen som är ansvarig för Familjerådgivning. Den har ett liknande innehåll som föreningens enkät som gjordes för några år sedan. Det blir alltså frågor om avgifter, väntetider, bemanning etc. Se till att din kommun besvarar frågorna för det kan bli riktigt intressant om många svarar.

MFoF kommer också att arbeta fram ett nytt meddelandeblad för Familjerådgivning som bl.a. kommer att innehålla text om bevittnat våld och anmälningsplikten. Vi är glada över att det nu äntligen kommer lite fokus på och material som berör Familjerådgivning. Det var längesedan!

Nu hoppas vi att de goda relationer som vi byggt upp med vår kunskapsmyndighet inte går alltför mycket förlorad i deras utlokalisering. Jag är säker på att våra frågor kommer att leva vidare hos dem. Men vi om några vet ju att det har betydelse när relationer byts ut!

Annika Lindén

Ordförande i KFR