På grund av för få anmälningar har mötet för nätverket “den nya tekniken” i Skövde 24/10 ställts in. Ny inbjudan kommer att komma längre fram och då hoppas vi på fler intresserade.