Vi varit en liten grupp, (4 personer) som träffades den 15/12 innan jul på vårt digitala café, utifrån ämnet att arbeta ensam som familjerådgivare i en kommun. Det blev ett inledande samtal som vi hoppas kunna permanentas framöver. Tillsammans ser vi nyttan och glädjen i att ha ett forum för delande av frågeställningar och tankar som annars kan avhandlas med kollegor. Ämnen som berördes var bland annat vilka vägar in till samtalsbokning har vi, hur ser tillgängligheten ut, hinner vi med förebyggande arbete, hur gör man med handledning och introduktions handledning när man jobbar ensam, etc?

Nästa tillfälle att träffas på detta sätt blir torsdagen 14/3-2024, då vi önskar att gruppen kan vara större. Inbjudan och påminnelser kommer att presenteras på hemsida och  i facebookgruppen längre fram, men notera gärna datum och tid redan nu.

För ”ensamarbetargruppen”

Johan Sjöstrand

Eslövs kommun