“När 2 blir 3”

Bakgrunden till denna text är att KFR:s webbansvarige Torsten Hemlin ställt frågan om inte Familjerådgivningen i Karlstad kunde berätta om en del i vårt förebyggande arbete som vi kallar “När 2 blir 3”.

Under 2014 började vi fundera över hur vi kunde utveckla vårt förebyggande arbete. Vi hade sedan tidigare en lång tradition som vi kallade “Öppet hus “som innebar att vi var en del i MVC-mottagningarnas föräldrautbildning. Föräldragrupper bjöds in till Familjerådgivningen för blandad information som vi tyckte var viktig att förmedla till blivande föräldrar med fokus på parrelationen.

2014 slutade våra diskussioner i att vi som ett projekt skulle erbjuda samtliga nyblivna föräldrar ett samtal vid Familjerådgivningen som skulle vara gratis. Vi kom fram till att ett brev skulle skickas ut till föräldrarna när barnet var cirka 6 månader. Vi arbetade fram en kort och koncis inbjudan som vi tyckte var tilltalande och skulle väcka intresse att ringa och boka tid(se www.karlstad.se/familjerådgivningen). Det föds drygt 1 000 barn/år i Karlstads kommun, och det bestämdes att en administratör varje månad skulle gå igenom folkbokföringen och efter det skicka ut en inbjudan enligt ovan. Vi utarbetade en manual som stöd för oss att ha vid dessa samtal, om det var så att föräldrar ville komma för att enbart få tips och idéer om hur de kunde vårda sin parrelation. Vi tänkte även in möjligheter till utvärdering och skapade därför en blankett för medgivande att bli kontaktad för just det.

Hur blev då detta? Efter drygt två år är verksamheten permanentad och vi har inte ändrat särskilt mycket i grundkonceptet. Vi har reviderat inbjudan några gånger i syfte att få den mer informativ och lockande. Ungefär 80-90 inbjudningar har skickats ut varje månad till målgruppen. Vi var inledningsvis spända över hur inbjudningarna skulle påverka vår verksamhet. Vi hade en blandning av farhågor och förhoppningar. Skulle vi bli nerringda med önskemål om att boka tid? Skulle vi få långa väntetider? osv. Idag kan vi konstatera att föräldrar beställt tid efter att ha fått inbjudan, men kanske inte i den utsträckning som vi hoppats på. I majoriteten av dessa ärenden har det blivit en serie samtal, och inte enbart ett enstaka informationssamtal. Våra erfarenheter är att de par som kommit har kunnat presentera en rätt så klar problembild i relationen samt att inbjudan gjorde att de blev påminda om att de behövde ta kontakt och boka tid.

Vi ser denna verksamhet som viktig och vi kommer att fortsätta att erbjuda dessa samtal till föräldrar. Vi håller i detta nu på att processa ytterligare förebyggande insatser med fokus på förebyggande föräldrastödsarbete och i det ingår “När 2 blir 3”.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, så hör gärna av er till oss.

Familjerådgivningen i Karlstad