Från Leksands familjerådgivning har vi fått denna (se nedan) broschyr som delas ut till alla blivande förstagångsföräldrar. Den har publicerats tidigare, men denna gång är kvaliteten på broschyren betydligt bättre.

Broschyren ger några enkla tips:

  • hur man kan klara omställningen till att bli föräldrar,
  • nyckelfaktorer för kommunikation och konfliktlösning
  • hur man tar kontakt med familjerådgivningen.

Och här hittar du själva broschyren: nar tva blir tre.

Tack Leksand för bidraget!