Nätverket Feedback som verktyg har samlats i Borlänge för att utbyta erfarenheter.

I korthet enades vi om att arbetet med Feedback är oerhört användbart och inspirerande, att vi tror att det finns behov av att anordna en kurs i arbetssättet för familjerådgivare, att vi ska ta reda på hur många vi är inom familjerådgivarkåren som är användare och att vi ska fundera vidare på hur man skulle kunna använda det nu ganska betydande statistiska underlaget om hur verksamt familjerådgivning faktiskt är !

Vill du veta mera kan du läsa våra minnesanteckningar nedan.

Natverkstraff FIT, Borlange 170919