Nu har KFR-s styrelse haft sitt första möte för det här verksamhetsåret, vi träffades i Stockholm och välkomnade särskilt våra tre nya styrelsemedlemmar. Vi lyckades få de sista bitarna på plats till den digitala föreläsningen med Tanja Suhinina den 27 oktober, en föreläsning som vi hoppas att ni medlemmar ska uppskatta.  Att arrangera digitala föreläsningar är ett sätt att försöka skapa ett mervärde för er medlemmar;  -att erbjuda billiga föreläsningar med ämnen relevanta och riktade till vår yrkeskår som ges digitalt så att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Styrelsen har vidare diskuterat vikten av att vi som förening blir tydliga med syftet med föreningen och stakar ut för att uppnå det syftet. Varför finns vi och vad ska vi som förening göra? Det är det ju föreningens medlemmar som ska bestämma i demokratisk ordning och vi hoppas kunna återkomma med uppmaning till er om att delge era anledningar till varför ni valt att vara med i KFR och vad ni önskar att föreningen ägnar sig åt. 

Familjerådgivningen är en del av vår samtid och styrelsen kom att diskutera den anmälningsplikt, av många kallad angiverilag, som ligger som lagförslag, som ska utredas och som verksamma inom familjerådgivningen kan komma att påverkas av om förslaget antas. Det är för KFR-s styrelse självklart att föreningen vilar tryggt på föreningens värdegrund som finns förtydligad i KFR-s policyprogram och som säger följande: “Familjerådgivningens arbete bygger på värderingen att goda och trygga familjerelationer byggs bäst på principer om jämställdhet och demokratiska grundvärderingar. Samhället och familjerådgivaren har ett särskilt ansvar att motverka förtryck och värna om en svagare part, te.x. barnen. FN-s barnkonvention och deklarationen om mänskliga rättigheter gäller i familjerådgivningens verksamhet”.  Styrelsen kommer att följa det förhållningssättet i det fall vi skulle komma att bli en remissinstans kring det tilltänkta lagförslaget, med särskild hänvisning till besökares rätt att vara anonyma och den särskilda sekretess som råder inom familjerådgivningens verksamhet. 

Styrelsens arbete fortsätter och i november kommer vi veta mer om vad våra kollegor i Hälsingland förbereder kring studiedagarna som kommer gå av stapeln hos dem i vår, det kan vara fint att se fram emot när höstmörkret kryper allt närmare.