Har du inte anmält dig, så finns anmälningen och inbjudan till KFR dagarna under denna nyhet.

Vi hoppas vi ses och får dela fantastiska dagar i Hälsingland tillsammans med er!

Välkomna önskar familjerådgivarna i Hälsingland