Dessa hittas av inloggade medlemmar på medlemssidor och under fliken arkiv, där studiedagarna finns. Är du inte medlem och inte heller har kollega som är medlem och är intresserad av dessa filer, kontakta johan.sjostrand@eslov.se