Marianne Ervén, chef för familjerådgivningen i Göteborg, uppmärksammar utredningen Ny nationell strategi för föräldraskapsstöd med några axplock:

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har av regeringen fått ett uppdrag att under åren 2018-2021 genomföra strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Alla vi arbetar med föräldrastöd utifrån vårt barnperspektiv. En nyhet jämfört med tidigare måldokument är att man är så tydlig med att …relationen mellan föräldrar och barn i hög grad påverkas av hur föräldrarnas relation till varandra fungerar…. (s.15).

Det står också (s.22) att myndigheten ska inleda en kartläggning av familjerådgivningen i landet med syfte att få aktuell kunskap om tillgänglighet och göra en omfattande översyn av den officiella statistiken.

Läs hela utredningen här: http://www.mfof.se/foraldraskapsstod/Ny-nationell-strategi-for-foraldraskapsstod/