Hösten 2021 kommer Malmö universitet att anordna en sexologiutbildning för familjerådgivare/familjeterapeuter. Kursen kommer att vara helt på distans och kostnadsfri. Den ges som en fristående kurs och ansökan görs enligt sedvanligt ansökningsförfarande. Information om kursen läggs ut på Malmö universitets hemsida under våren 2021.