Det har kommit in en del förändringar på hemsidan och fler är att vänta:

Vad gäller studiedagarna i Sunne kan du nu hitta program och powerpoint-presentationer från Görels och P-Os föreläsningar under fliken “Föreningen KFR”, och vidare till “Arkiv”.

Eftersom det var årsmöte i samband med studiedagarna kan du nu hitta de uppdaterade stadgarna under “Stadgar” och de uppdaterade reglerna för auktorisation och introduktionshandledning under “Auktorisation”.

Den nya styrelsen finns presenterad med namn under fliken “Styrelsen”

Under fliken “Föreningen KFR” finns nu också en flik “Valberedningen” där du som är nyfiken på att vara med i styrelsen eller på annat sätt vill vara aktiv i föreningen kan läsa mer och hitta kontaktuppgifter.