edf

Ordförande Elisabeth Staberg har skrivit de första raderna på det nya året. Se första sidan, spalten till höger. Styrelsen ser fram emot ett nytt år med utveckling och samarbete med MFoF, produktiva styrelsemöten och innehållsrika studiedagar i Stockholm i maj. Välkomna att anmäla er!

Vi påminner också om att alla bidrag till hemsidan tacksamt tas emot!