Den nya aviseringstjänsten gäller bara nya inlägg. Därför får du inget meddelande om vissa nyheter på hemsidan. Därför kommer lite info nu i form av ett inlägg:

  • Ordförandens rader har kommit i en ny version
  • Medlemsregistret är uppdaterat
  • Under fliken “Forskning-uppsatser” ligger en del material nu dels i undergrupperna, men går också att hitta högre upp i sökhierarkin. På så vis går det att hitta materialet även på mobilen.
  • Den nya styrelsen för 1017-18 är presenterad med namn under fliken “Styrelsen”