Med stor glädje kan vi nu meddela att tillräckligt många anmälningar finns så att våra studiedagar i Hudiksvall kommer att genomföras. Det finns fortsatt plats för fler. Sista anmälningsdagen 31 mars börjar närma sig. Anmälningsformuläret finns här på hemsidan i tidigare publicerat inlägg, 23 jan 2024.

Väl mött i Hudiksvall 15-17 maj alla anmälda samt ni som nu kommer till.