Då intresset för studiedagarna i Halmstad 2022 har varit stort och vi har fått ge besked till ett flertal att det är fullbokat, behöver vi försöka förstå vad som gör att fler än vanligt har visat intresse för dessa studiedagar. Detta för att i framtiden kunna möta efterfrågan utan att riskera föreningens ekonomi.

Vad var det som väckte ditt intresse för KFR:s studiedagar 2022? Kryssa ett eller fler alternativ.

  • Temat
  • Platsen
  • Möjligheten att träffa kollegor
  • Annat

Har du dessutom något förslag hur man kan göra framöver emottages det tacksamt.

Med vänlig hälsning och tack på förhand!

Styrelsen för KFR

Vi önskar att dina svar sänds innan den 10 maj till

charlotta.haglof.larsson@vasteras.se