Arthur C Nielsen som skrivit boken “A Roadmap for Couple Therapy” (2016) bygger den på en integrering av tillvägagångssätt på systemisk, psykodynamisk och beteendegrund.

Han inleder boken med följande ord:

Parterapi är svårt. Det är svårt eftersom:

• Terapeuten måste hantera två klienter, ofta i krig med varandra, med olika psykologier, historier, agendor och nivåer av engagemang för terapi.

• Det innebär en blandning av många känslor som är grundläggande för partners välbefinnande, känslor i ett spektrum mellan raseri och förtvivlan.

• Ämnet är ofta laddat och utmanande: konkreta frågor som pengar, sex och barnomsorg och abstrakta som kärlek, självständighet och makt.

• De flesta psykoterapeuter har otillräcklig utbildning i den, och den utbildning de har i individuell terapi är otillräcklig för att guida dem i pararbetet.

• Det finns många tankeskolor om hur man bäst kan göra parterapi och relativt lite vägledning om hur man väljer bland dem.

Eftersom det är komplext … kan parterapi vara djupt glädjande, intellektuellt intressant och personligt givande.

Om man inte är intresserad av att läsa hela boken har han nyligen publicerat två artiklar:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmft.12236/epdf  i Journal of marital and family therapy och http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/famp.12300/full i Family Process.

Som ett litet kuriosa skriver han att hans bok bygger på 40 års arbete med mer än 250 par. Jämför det med hur många par vår lilla förening träffar på 1 år!!!