Göran Wasserman, familjerådgivare i Växjö, delar med sig av denna artikel. Parterapi på familjerådgivningen – En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU). Det är några sidor att läsa, men ser verkligen spännande ut! Tack för bidraget.

Mer om författarna: Huvudförfattare: Göran Wasserman, Auktoriserad familjerådgivare, socionom, Magister i Socialt arbete, Europeisk Certifierad Psykoterapeut (ECP), Certifierad Transaktionsanalytiker (CTA) & medförfattare Johan Billsten, Socionom, Magister i Socialt arbete, doktorand i psykologi, Linnéuniversitetet.