Stort grattis till Familjerådgivningen i Örebro! De har tagit fram en informationsfilm till nyblivna föräldrar. Denna mycket fina film har nu vunnit flera priser, bl a årets Publishingpris i kategorin informationsfilmer! Familjerådgivare Dan Erlandsson skriver att denna film gärna kan nyttjas av andra familjerådgivningar i landet. Det tackar vi för!