Under ett flertal månader har vi haft problem med att många medlemmar inte fått mailaviseringar när det lagts ut nyheter på hemsidan. Vår webbsupport har arbetat med detta och nu är problemet äntligen löst!