Medkänsla och utan

var årets tema för Svenska kyrkans familjerådgivare, KYFA

Jag hade den stora förmånen att få delta på studiedagarna i Uppsala den 17–19 oktober 2018. Ansvariga för studiedagarna var mottagningarna i Uppsala stift; Gävle pastorat, Roslagens pastorat och Uppsala pastorat i samarbete med KYFA.

Vi hälsades välkomna av församlingsherde Lovisa Möller och domprost Annica Anderbrant.

Onsdag em lyssnade vi på föreläsare Ulla Albért, tf chef för utbildningsenheten vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid NCK, Uppsala universitet. Temat var Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Hon gav oss fakta och presenterade olika studier. Vi fick även reflektera och diskutera viktiga ämnen och frågor om våld. Många områden ang våld är outforskade och idag vet vi faktiskt inte vad som fungerar som stöd och behandling. Hon poängterar att våld är allas ansvar!

 

På NCK´s hemsida www.nck.uu.se finns mycket att läsa och få information om. Hon rekommenderade alla att titta på www.webbkursomvåld.se

På kvällen var det god middag och härlig musik med Lukas Hansson och Peter Ekman, 2016 års vinnare av Country SM. Med sig hade de en kompis som spelade gitarr och Lukas mamma Åsa Hansson som sjöng.

På torsdagen föreläste Patrik Lindert Bergsten, psykolog och psykoterapeut med affektfokuserad inriktning som handleder och undervisar i olika sammanhang. Temat för föreläsningen var SjälvmedkänslaHållbar utveckling för yrkesverksamma familjerådgivare. Han beskrev självmedkänsla som en form av medkännande medveten närvaro. Han gick igenom våra basala emotionssystem och avgörande affektregleringssystem för medkänsla med sig själv. Vi fick även diskutera och göra olika lugnande, utforskande och reglerande hypnosövningar.

På kvällen var vi på en mycket trevlig middagsbjudning hos ärkebiskop Antje Jackelén.

På fredagen föreläste Sanna Lindström, socionom/stiftsdiakon i Uppsala stift, och Hans-Erik Lindström, diakonipräst och grundare av Pilgrimscentrum i Vadstena. Temat var Diakonins sju bord. De berättade med stort engagemang om kyrkans vardagliga, utåtriktade och uppsökande arbete och gjorde kopplingar till vårt arbete som familjerådgivare.

Studiedagarna avslutades med en Pilgrimsmässa på Fjellstedtska skolan.

Åsa Hansson avgick som ordförande i KYFA och ny ordförande blev Kajsa Larsson som jobbar i Brännkyrka.

Det var mycket givande dagar med många fina möten och diskussioner. Jag kände mig mycket välkommen som representant för KFR och jag vill tacka arrangörer och alla deltagare för det.

Vid pennan!

Elisabet Henriksson, Familjerådgivningen Falu kommun, suppleant i KFR´s styrelse