2021-01-11   Minnesanteckning från Teamsmöte med medlemmar i KFR angående digitalisering i arbete som familjerådgivare

  • 8 deltagare, med representation från norr till söder.
  • Två deltagare berättar om det nätverk som bildades vid studiedagarna 2016 (Nya tekniken). Det började som ett forum för erfarenhetsutbyte, och frågor om mail, SMS, telefontolkar, hemsidor mm diskuterades. Även Facebook, onlineterapi och poddar var teman som berördes. Nätverket lade ner mycket arbete för att skapa en nationell familjerådgivningsportal. Det var dock svårt att hitta samarbetspartners, och idén blev aldrig verklighet.
  • Vid dagens möte konstateras att det hänt mycket i samhället de senaste åren, och framför allt under 2020 då covid-19 tvingat fram nya digital arbetsmetoder med kort förberedelsetid. Frågor som idag är aktuella är:

-Vad är rättssäkert i den digitala världen? Vilka plattformar är säkra? Är det ok att föra minnesanteckningar digitalt? Kommunerna ger olika besked.

-Introduktionshandledning: skulle vi kunna nyttja tekniken och erbjuda/söka digital introduktionshandledning av familjerådgivare på olika håll i landet? Förslagsvis kan detta både sökas och erbjudas via KFR´s hemsida.

-Idén om nationell familjerådgivningsportal tas upp igen. Idag har varje kommun en hemsida, med olika upplägg och innehåll. Det är ett omfattande arbete som krävs om hemsidan ska hålla hög kvalitet och uppdateras regelbundet. Skulle det vara möjligt att ha en nationell hemsida, så som ex UMO eller 1177?

-KFR´s nuvarande hemsida diskuteras. Hur kan den förbättras? Hur kan hemsidan och den nyskapade Facebookgruppen för KFR komplettera varandra? Facebook erbjuder enklare möjligheter till snabba frågor om stort och smått, och hög delaktighet från medlemmarna. Hemsidan blir mer av information gällande viktiga frågor som berör medlemmar i KFR.

  • Beslut:

-Beslutas att en arbetsgrupp skriver ett underlag, som därefter lyfts till styrelsen. Förslaget är att åter igen lyfta frågan om nationell hemsida till MFoF. Då myndigheten har ett pågående arbete med att se över den nationella enkäten och det tidigare meddelandebladet, så kanske det i nuläget även är möjligt att lyfta frågan om nationell hemsida till ex Sveriges kommuner och regioner?

-Beslutas att fler bidrar med inlägg på Facebooksidan, så att gruppen kommer igång lite mer.