Vi träffades i Jönköping 11/9 2018 för att vara med om utbildningsdag i samtalsverktyget FIT.

Vi var drygt 20 personer, en stor grupp från Stockholms stads familjerådgivning, samt grupper från Skövde, Jönköping, Norrköping och Borlänge.

Vår föreläsare var Susanne Bargmann från Danmark som är en av ledargestalterna i detta arbetssätt både i Danmark och Sverige som internationellt.

Vi hade en härlig och mycket givande dag tillsammans där vi fick svar på många frågor om hur, när och varför liksom insikter om att den verkliga utmaningen är att våga utmana sig själv och titta på sitt eget arbete noggrant för att kunna utvecklas i sitt arbete, det vi kallar Deliberate Practice, målmedveten och fokuserad träning.

Vi är också glada över att FIT hjälper oss att synliggöra utvecklingsområden i vår verksamhet på ett helt nytt sätt genom statistiken som blir. Att kunna visa så tydligt vad man gör, hur samarbetet /alliansen fungerar och hur resultatet blir är unikt ! Det stämmer ju också väl med de många forskningsresultateten som visar på att specifika metoder inte skiljer sig nämnvärt mellan varandra vad det gäller resultat ,utan det som skiljer är terapeutens förmåga att etablera allians  mellan sig och klienten . Att man är överens om vad man ska arbeta med och på vilket sätt och att man känner sig lyssnad på, förstådd och respekterad.

Vill ni veta mer så rekommenderar jag starkt två bloggsidor, darylchow.com  och scottdmiller.com.

Vi hoppas kunna ordna ännu en nätverksträff under våren – så har någon lust att erbjuda mötesplats så hör av dig!

Många hälsningar från nätverket genom

Elisabeth Staberg