Varje genomläsning av dokument tenderar att synliggöra felaktigheter. Vi har hittat ytterligare en:

Sid 10 under rubriken Tillgänglighet > Besöksavgifter. Propositionen har nr 1993/94:4 – inget annat.

KFR-policydokument 17-03-21.

Rattelser tilll Policydokument 17-03-21.

Så här kommer de senaste versionerna av Policydokumentet.