I lokalbladet Södermalmsnytt kan du läsa mer om detta. Här hittar du artikeln.