Riksdagsledamot och fd styrelsemedlem i KFR har bidragit i arbetet med en motion gällande synliggörande och kvalitetssäkring av familjerådgivningarnas verksamhet i landet.