Under sittande digitalt möte med KFR-s styrelse nu i april hamnar vi i samtal om vad det beror på att det är svårt att rekrytera nya personer till föreningens styrelse. Tror man att det krävs en massa erfarenhet från annat styrelsearbete? Tror man att det är så många andra som vill att det är svårt att få vara med? Får man inte lägga tid på det för sin chef? Är man inte engagerad i frågor som rör familjerådgivningens varande på nationellt plan utan vill helst bara jobba på med sitt? Vi har inte svaren men vi undrar. Vi som är med i styrelsen känner stort utbyte av det, vi lär känna kollegor från stora delar av landet och får på det sättet information om hur man jobbar på andra ställen, idéer som man ibland kan implementera på den egna arbetsplatsen. Vi får ha direktkontakt med tillsynsmyndigheten MFOF och vi läser remisser, träffas ibland på plats, senaste åren huvudsakligen i Stockholm och har ibland digitala möten.  Vi tror att det är många av er som också skulle tycka att detta är roligt och som tycker att det är viktigt att vi bär upp och bevakar vår yrkeskårs intressen och blir en del av kvalitetssäkringen av familjerådgivningen. Än finns platser kvar i både styrelse och valberedning. Så, ta steget och berika för både andra och dig själv!

Foto: Håkan W