Den 4 november, kl. 9-12, arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Stödlinjen för spelare och anhöriga och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ett webbinarium med syfte att

  • öka förståelsen för hur spelproblem inverkar på parrelationer
  • vilka stödfunktioner som finns
  • hur du som arbetar med att ge stöd i relationer, med fokus på parrelationer, kan bidra till att förebygga och motverka skadeverkningar av spelproblem.

Målgruppen för webbinariet är bland annat familjerådgivare och andra som i sitt yrke träffar personer som har problem i sina relationer. Presentationer kommer att hållas av bl.a. Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen för spelare och anhöriga, spelberoendebehandlare, aktiva i kamratföreningar och budget- och skuldrådgivningen.

Länk kommer senare.