Tanja Suhinina är leg. psykolog och sexolog. Hon har sin hemvist i KBT och ACT. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta inom primärvården och psykiatrin och ett stort engagemang i HBTQ-frågor och särskilt relationer utanför den monogama tvåsamheten. Utöver sin verksamhet som kliniker håller hon kurser, syns i media och skriver.

Föreläsningen kommer att ske online. Anmälan kommer senare.