Vi har nu fått besked från Malmö högskola att nästa 7,5 hp utbildning går ht 2018 med start i början av september. Det kommer ut information till våren med möjlighet att anmäla sig. Det är bra att veta för dig som har ambitioner att skaffa dig auktorisation. Från om med 2018-01-01 är det ett krav på 7,5 hp sexologi för att bli auktoriserad.