Lisa, som studerar masterprogrammet i socialt arbete vid Lunds universitet söker familjerådgivare med minst 2 års yrkeserfarenhet för intervjuer.

Bifogat här finns ett informationbrev med kontaktuppgifter. Hoppas att många är intresserade av att ställa upp, all forskning kring familjerådgivning är välkommen och viktig!