Nu har Socialstyrelsens statistik för 2016 kommit:

Totalt pågick drygt 36 500 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2016, vilket är en liten ökning jämfört med 2015. Av de ärenden som avslutades under 2016 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Läs mer här: Socialstyrelsens statistik 2016.

  Totalt antal ärenden under året Totalt antal påbörjade ärenden under året Totalt antal ärenden som avslutades under året Totalt antal ärenden från tidigare år Totalt antal ärenden kvarvarande till nästa år Totalt antal samtal under året Totalt antal personer under året
Riket 36 576 29 624 26 343 6 952 10 233 116 456 64 251