Det har visat sig att det strular med anmälningsfunktionen på hemsidan. Vissa anmälningar till studiedagarna i maj har inte kommit fram. Om ni som anmält er inte fått en faktura inom en vecka – kontakta kassör Marie.Bjors@ystad.se.