Hej alla medlemmar!

Det börjar bli hög tid att fundera över om det är er mottagning som vill organisera studiedagarna 2018! Årets studiedagar i Uddevalla prövar ett nytt format och det ska bli spännande att se vad det kommer att ge för erfarenheter. Genom åren har studiedagarna sett ganska lika ut, så årets upplägg ska nog ses lite i perspektivet bevara-förnya som är ett tema i föreningens verksamhetsplan för 2017.

Om ni är intresserade av att anordna studiedagar ska ni veta att det finns en utarbetad lathund för arbetet, som är till god hjälp att hålla reda på allt som ska ordnas. Dessutom är styrelsen behjälplig på olika sätt. Mycket jobb kring anmälningar, fakturor och avtal sköts av föreningens kassör.

Man kan också tänka sig att flera mottagningar går samman och ordnar dagarna tillsammans. Då blir det mindre betungande och tar inte lika mycket tid från den dagliga verksamheten.

Som arbetsgrupp är det en bra erfarenhet att ordna studiedagarna. Arbetet skapar gemenskap och samhörighet. Dessutom blir det ett gott minne att se tillbaks på.

Visst låter det spännande! Hör av er till styrelsen när ni pratat ihop er.